Anpol

To więcej niż projekt, to więcej niż kreatywna wizja. To Anpol

ul. Szucha 16 lok. 25, 00-582 Warszawa

Top
Image Alt

Anpol

Realizacja każdej inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością starannego zaplanowania wszystkich działań niezbędnych do ukończenia obiektu, na przykład domu jednorodzinnego.

Dlaczego?

Ponieważ pozwala to na efektywne wykorzystanie czasu oraz zasobów. Umożliwia przede wszystkim wyeliminowanie dłuższych przestojów i płynne przechodzenie do każdego kolejnego etapu bez baw o to, że czegoś nie dopilnowaliśmy. Szczegółowy harmonogram pomaga też Inwestorom w planowaniu wydatków, co jest w przypadku realizacji domu jednorodzinnego niezwykle ważne.

Etapy budowy domu – harmonogram prac

Ze względu na różnorodność wykonywanych działań i szeroki zakres prac, proces realizacji inwestycji budowlanej dzieli się na sześć etapów. Z reguły to od zaangażowania i poziomu zorganizowania Inwestora zależy, jak dużo czasu upłynie od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji, do wprowadzenia się do nowego obiektu, jednak pewne jest jedno – z pewnością na żadnym z sześciu wymienionych etapów nie zabraknie wyzwań. Stąd warto dobrze przygotować się do każdego z nich, korzystając z przygotowanej przez nas rozpiski.

Etap I

Inwestor, który posiada już działkę w wybranej lokalizacji musi najpierw zająć się formalnościami i uzyskać pozwolenie na budowę – w przeciwnym wypadku inwestycja zostanie uznana za samowolę i nakazany zostanie jej rozbiór. Zebrany komplet dokumentów (m.in. decyzję o WZ, mapy geodezyjne, warunki przyłączenia mediów) należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego, który ma 65 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli decyzja nie będzie negatywna, to kolejnym krokiem po jej uprawomocnieniu się (14 dni) jest zgłoszenie rozpoczęcia planowanych robót. Ponadto, na tym etapie wybieramy również projekt domu, wykonujemy niezbędne przyłącza, a także zatrudniamy kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Etap II

Na etapie stanu zero prowadzone są działania przygotowawcze w obrębie działki, na przykład jej wstępne grodzenie. Ponadto, jest to moment, w którym powinien się na niej pojawić geodeta. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Art. 43, pkt. 1 i przepisami dotyczącymi obiektów mieszkalnych, konieczne jest wykonanie geodezyjnego wytyczenia budynku w terenie przed rozpoczęciem prac, z zachowaniem określonej orientacji obiektu w przestrzeni oraz z utrzymaniem prawidłowych odległości od granic działki. Następnie można już przystąpić do utwardzenia podłoża oraz do prac ziemnych – przygotowania fundamentów lub piwnicy i wykonania ich izolacji, a także do rozprowadzenia kanalizacji.

Etap III

To moment, w którym na dobre ruszają prace murarskie, a ich celem jest doprowadzenie inwestycji do stanu otwartego surowego jeszcze przed nadchodzącą zimą. Na powstałych co najmniej miesiąc wcześniej i ustalonych fundamentach pojawiają się ściany nośne, wyprowadzane są też kominy. Fachowcy wykonują stropy, a także schody żelbetowe, jeżeli takie zostały ujęte w projekcie. Ponadto, przeprowadzane są również prace ciesielskie związane z ułożeniem więźby, a następnie wykonywane jest pokrycie dachowe z orynnowaniem. Inwestycję na tym etapie regularnie odwiedzają inspektorzy nadzorujący jej realizację i zgodność z projektem oraz przepisami.

Etap IV

Na tym etapie obiekt ze stanu surowego otwartego przechodzi w stan surowy zamknięty. Wśród wielu realizowanych w tym czasie prac wymienić można m.in. montaż instalacji wewnętrznych (np. infrastruktura gazowa i wodno-kanalizacyjna), a także wykonanie tynków. Ponadto, ze względu na fakt, że od tej pory większość prac toczyć się będzie wewnątrz budynku, na czwartym etapie można przystąpić już do wstępnego porządkowania terenu wokół domu i planowania przyszłego ogrodu. Wielu Inwestorów właśnie wtedy decyduje się też na wykonanie docelowego ogrodzenia. Zwieńczeniem prac są odbiory instalacji, a także zamknięcie obiektu poprzez montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej w celu jego zabezpieczenia przed zimą.

Etap V

Jeżeli prace dotychczas przebiegały zgodnie z harmonogramem, to po zamontowaniu okien i drzwi w obiekcie przestrzeń wewnątrz naszego przyszłego domu będzie mogła zostać poddana wykończeniu. Ze względu na szeroki zakres prac, piąty etap bywa dość żmudny i angażujący chociażby z powodu konieczności podjęcia wielu decyzji odnośnie stosowanych rozwiązań i materiałów. To moment, w którym m.in. ociepla się poddasze, instaluje elementy infrastruktury elektrotechnicznej (gniazdka, włączniki, oświetlenie), a także urządzenia grzewcze. Stawiane są ścianki działowe z suchej zabudowy i przygotowywane są sufity podwieszane, jeżeli dany projekt tego wymaga. Wylewa się posadzki, pokrywa ściany oraz sufity gładzią, a w przypadku takich pomieszczeń jak łazienki i kuchnie – układa się glazurę oraz wykonuje biały montaż. Inwestorzy bardzo często w ramach piątego etapu budowy domu decydują się też na zlecenie fachowcom wykończenia elewacji obiektu.

Etap VI

Finalizacja prac budowlanych to moment, w którym jeszcze przed zamieszkaniem należy złożyć zawiadomienie o ich zakończeniu do nadzoru budowlanego. Powinno ono zawierać m.in. świadectwo energetyczne, inwentaryzację geodezyjną oraz dziennik budowy. Dodatkowo, niezbędne będzie też potwierdzenie przez kierownika budowy zgodności zrealizowanej inwestycji z projektem oraz obowiązującymi przepisami. Jeżeli zaś dom nie jest jeszcze ukończony, ale jego stan pozwala na wprowadzenie się, możemy wnioskować o pozwolenie na użytkowanie.

Budowa domu jednorodzinnego – sprawnie, profesjonalnie i bezproblemowo

Choć Inwestor najczęściej sam musi zająć się załatwieniem formalności związanych z rozpoczęciem budowy, to już na kolejnych etapach może korzystać z pomocy profesjonalistów. Na przykład przedsiębiorstwo Anpol od lat działa w branży zajmując się kompleksową realizacją nie tylko domów jednorodzinnych, ale też m.in. obiektów komercyjnych. Różnorodność oferowanych przez firmę usług sprawia, że Inwestor może liczyć na bezproblemowe i płynne wykonanie wielu prac na poszczególnych etapach, bez konieczności poszukiwania nowych ekip. To zaś przekłada się na jakość prowadzonych działań, a w ostatecznym rozliczeniu – na zadowolenie oraz w wielu przypadkach również na znaczące oszczędności.